ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
Facebook


FAQ คำถามคำตอบ เกี่ยวกับ แอพ ไทยชนะ

 FAQ คำถาม คำตอบ เกี่ยวเนื่องกับ แอพ ไทย ชนะ

ประธานแจ้งว่า ต้องขอความร่วมมือให้ มีประชาชนใช้งานแอพ ไม่ต่ำกว่า 90% จึงจะสัมฤทธ์ผล ปัจจุบันผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ แต่เดิม ไม่เคยสัมผัสใคร แต่ตอนนี้ ออกไปแพร่เชื้อแล้ว  จึงขอความร่วมมือจากห้างร้านในการช่วยประชาสัมพันธ์และสอนลูกค้าให้เข้าใจ ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อๆไป ทีจะต้องมาใช้บริการ  และการเข้าร้านโน้น ร้านนี้ยังต้องแสกน เพราะจะช่วย บุคคลากรทางการแพทย์ ไม่ต้องใช้วิธีเดิมที่เสียเวลาในการสอบสวนโรคอย่างมาก  ต่อไปนี้ ถ้าพบใครป่วย จะสามารถส่ง sms ไปเชิญมาตรวจโควิด ได้หลายร้อยคนในแต่ละครั้ง   อย่าลืม การแสกน เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน หากใครไม่แสกน ก็มีโอกาส ติดเขื้อโดยไม่รู้ตัวและเผยแพร่ต่อโดยไม่รู้ด้วย 

 คำถาม เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ตอบ ศบค ตระหนักดี จึงไม่ได้ให้ใช้แอพ หรือไปเชื่อมโยง กับ ไลน์ หรือ Whatsapp. เพราะอาจทำให้ผู้อื่นมีข้อมูลของประชาขนได้  อย่างไรก็ดี ในทุก 60 วัน ระบบจะเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดทันที  ข้อมูลปัจจุบันไม่มีใครนำไปใช้ได้  และอาจลงชื่อไม่จริง ก็ยังให้ทำได้ แต่ ถ้าหาก มีผู้ป่วย ศบค ก็ไม่สามารถติดต่อท่านๆ น้ันได้ ก็เป็นการเสียประโยชน์ของคนๆน้ันไป

 

คำถาม ติดต่อ ไทยชนะอย่างไร

ตอบ  โทรมาที่ Call Center 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถาม และแจ้งปัญหา  โทร 1119

 

คำถาม กรณี ห้างใหญ่ นำเอา QR code ของ ไทยชนะ ไปใช้แต่ ใส่เข้าไปในแอพ ของห้างๆ ที่ลูกค้ามีแล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า ทำได้ไหม

ตอบ  ทำได้ สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อให้เกิดความสะดวกเพิ่มขึ้น  

 

คำถาม กรณี ห้างจะทำหน้าที่ กรอกข้อมูลและเป็นตัวกลางจัดการกับข้อมูลของร้านค้า ให้กับไทยชนะได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหา นำข้อมูลบุคคลอื่นไปใช้ได้  

 

คำถาม กรณี ลูกค้าไม่แสกนออก แล้วจะเคลียข้อมูลได้ไหม หากข้อมูลมีจำนวนลูกค้ามากจะตัดได้ไหม

ตอบ  ผู้พัฒนาระบบ จะเปิดให้ร้านค้าสามารถ แก้ไขข้อมูลออกได้

 

คำถาม หาก มีคนป่วยเกิด ขึ้นที่ห้าง จะเกิดอะไรขึ้น  กรณี ผู้ป่วยแสกนเข้า กับ ผู้ป่วยใม่ยอมลงชื่อ

ตอบ หากพบผู้ป่วย กรมควบคุมโรค จะส่ง sms ลูกค้าทั้งหมด ที่เดินอยู่ในช่วงเวลานั้นใกล้กับคนป่วย  และหากคนป่วยไม่ยอมลงชื่อ ก็จะต้องใช้คณะทำงาน ไปตรวจสอบ ในสถานที่นั้นๆ รวมจถีงบ้านของคนนั้น

 

คำถาม เราให้ลูกค้าแสกนไทยชนะ เพื่ออะไร

ตอบ  เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่ออกมาใช้บริการในสถานที่เสี่ยงได้อย่างสบายใจ และหมอจะติดตาม อยากให้ประชาชน เข้าใจว่า  เราแสกน เพื้่อหยุดโรค

 

คำถาม เรามีปัญหากับลูกค้าต่างชาติมาก

ตอบ ศบค จะส่งข้อมูลไปที่ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อประสานงานกับสถานทูตต่างๆ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจ ว่ามาตราการต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี ระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้รับบริการ 

คำถาม ติดต่อไป ร้านเล็กๆ ที่ใช้เวลาช้อปปิ้งน้อย ไม่ต้องทำ ไทยชนะได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ เพราะ ไทยชนะ กำลังจะต้องครอบคลุม ผู้ใช้รถเมลล์ รถแท้กซี่ ร้านให้บริการต่างๆ เพิ่มขี้นอีกมาก

 

คำถาม  ผู้ใช้แสกน QR Code และต้องคลิกเข้าสู่หน้าต่อไป 

ตอบ กำลังดำเนินการเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้ ดาวน์โหลด แอพ ไทยชนะ เพื่อแสกน แต่ไม่ต้องคลิกหน้าต่อไป

 

คำถาม ชื่อในร้านค้า ซ้ำกัน

ตอบ ระบบการตรวจสอบ จะตรวจสอบได้เฉพาะ โทรศัพท์ และบัตรประชาชน ซึ่งตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ชื่อร้านค้า ผู้พัฒนาจะแก้ไขให้มีระบบ แก้ไขชื่อได้

 

คำถาม สำนักงานใหญ่จะลงทะเบียนให้สาขาได้ไหม

ตอบ  ไม่ได้ ต้องให้ ผจก สาขา ลงทะเบียน และปักหมุดสถานที่ในแผนที่ เพื่อให้ Trace ได้ แต่ละร้านจะมี ID เดียวไม่ซ้ำกับใคร

 

คำถาม  หาก ผจก สาขา ลาออก แล้วอาจหา พาสเวิร์ดไม่ได้ จะไม่สามารถเข้าระบบได้

ตอบ  นักพัฒนาระบบ จะเปิดช่องให้สามารถ ใส่ ผู้รับผิดชอบในแต่ละร้าน ได้ = 2  คน

 

คำถาม การแก้ไข ชื่อร้านค้าไม่ให้ซำ้หรือผิดพลาด หรือ Cleansing data

ตอบ ศบค จะอนุญาต ให้ผู้ลงทะเบียนร้านค้าไปแล้วทำผิด โดยจะส่งแจ้งให้แก้ไข แต่สามารถแก้ไขได้ จนถีงวันที่ 27/5 เท่าน้ัน

 

คำถาม ศบค มีมาตราการระยะต่อไปอย่างไร

ต่อไปจะประชาสัมพันธ์ให้แสกนทุกที่ สถานี รถไฟ  รถบัส สนามบิน สำนักงานออฟฟิศ  จะมีการเพิ่ม 3 ภาษาต่างประเทศ เร็วๆนี้

 

สรุป  ขอให้ทุกคน แสกนเพื่อชาติ  แสกนเพื่อไม่ให้มีการระบาด จาก คนที่ติด แต่มีภูมิป้องกันทำให้ตรวจไม่เป็น แต่แพร่เชื้อได้ 

 

บันทึกรายงานโดย นายพัฒนา สุธีระกุลชัย

 

 

 
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

ผูับริหารสมาคมฯ เข้าหารือธนาคารแห่งประเทศไทย
Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
มาตรการเพื่อนักท่องเที่ยว SHA
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Prime Minister Meet with Retailers
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
Golf Networking 2020 TRA เลื่อนงาน
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
สมาคมเข้าหารือรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม
สมัครสมาชิก ประเภทสมทบ บุคคลธรรมดา
https://insideretail.asia/
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.