ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
Facebook


ดัชนีค้าปลีกล่าสุด

 จากข้อมูลผลของการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบค้าปลีก (Retailer Sentiment Index: RSI)  เดือนกรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็นการสำรวจเป็นครั้งที่ห้า โดยสมาคมผู้ค้าปลีกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก เดือนกรกฏาคม 2563 ปรับลดลงต่ำกว่าเมื่อเดือนมิถุนายน และอีก 3 เดือนข้างหน้า ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนเช่นกัน ซึ่งเป็นผลจากความกังวลจากกำลังซื้อและรายได้ที่หดหายจากอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น

 

  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วประเทศ 

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกทั่วประเทศในเดือนกรกฏาคม และ 3   เดือนข้างหน้า ยังอยู่ในระดับต่ำ และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน เหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนดัชนีความเชื่อมั่นเดือนกรกฏาคมลดลงต่ำกว่าเดือนมิถุนายน แม้ว่าภาครัฐจะผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดต่อการระบาดโควิดเป็นระยะๆ ทั้งนี้จากความกังวลเรื่องกำลังซื้อและรายได้ที่ลดลงจากสองปัจจัยหลักได้แก่ อัตราการงว่างงานสูง หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น แนวโน้มในอีก 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบค้าปลีกก็ไม่ได้คิดว่าก็จะดีขึ้น สะท้อนจากดัชนีที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว 
ประชาสัมพันธ์ PR News

เคาะ “ช้อปดีมีคืน” กระตุ้นเศรษฐกิจ 1.1 แสนล้าน ดัน GDP 0.30 %
รัฐบาลอนุมัติ ช้อปดีมีคืน เพิ่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
คู่มือและเอกสาร : การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
๋่่๋Jetro Online Lifestyle Event October 15-16, 2020
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (22/7/63)
ททท เปิดตัว SHA
ห้างฯ มาตรการ เพื่อสุขภาพอนามัยของลูกค้า
HR committee Meeting 18/02/2563Copyright © 2014 All Rights Reserved.