dot dot
dot

dot


บริโภคชะลอตัวฉุดธุรกิจค้าปลีกเฉา วอนรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น หวังเพิ่มยอดจับจ่ายโค้งสุดท้าย article

แนวหน้า

21  พฤศจิกายน  2556

บริโภคชะลอตัวฉุดธุรกิจค้าปลีกเฉา วอนรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น หวังเพิ่มยอดจับจ่ายโค้งสุดท้าย

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยหั่นเป้าทั้งปีจาก 12% เหลือแค่ 9% เหตุของแพง ประชาชนจับจ่ายลดลงเพราะมีภาระหนี้เพิ่มทั้งจากผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาล แถมรัฐยังเบิกจ่ายงบเกินเป้า เงินเข้าสู่ระบบน้อย แนะรัฐบาลรักษาเสถียรภาพการเมือง เร่งออกมาตรการลดค่าครองชีพ กระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มการจับจ่ายโค้งสุดท้าย

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีก ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากคาดการณ์ในช่วงต้นปี 2556 ที่ 12% ขณะที่การเติบโตในครึ่งปีแรก เติบโตเพียง 9% การบริโภคที่ชะลอตัวลงสืบเนื่องจากการกระตุ้นการจับจ่ายด้วยมาตรการต่างๆ ของภาครัฐตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทำให้รายจ่าย ภาระการใช้จ่ายและหนี้สินของภาคประชาชนเพิ่มสูงขึ้น

จากการสำรวจพบว่ายอดขายสินค้าทุกหมวดลดลงสะท้อนให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ของประชาชนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องลดการบริโภค ความสามารถในการกู้ยืมเริ่มลดลงทำให้ไม่สามารถบริโภคเพิ่มขึ้นได้ ขณะที่การลงทุนในไตรมาสที่ 3 ของภาคเอกชนชะลอตัวลงเช่นกัน คาดว่าจากสาเหตุเพราะทิศทางเศรษฐกิจและการบริโภคที่ชะลอตัว

สินค้าหมวดคงทนลดลงจาก 18% ในปี 2555 เป็น 11.5% ในครึ่งแรกของปี 2556 สินค้าหมวดกึ่งคงทนลดลงจาก 12% ในปี 2555 เป็น 7.5% ในครึ่งปีแรกของปี 2556 และสินค้าไม่คงทนลดลงจาก 14% ในปี 2555 เป็น 9% ในครึ่งปีแรกของปี 2556 ผู้บริโภคทุกระดับรายได้มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทั้งด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบการจากสำนักต่างๆ ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง

 

นอกจากนี้ ยังพบว่าไตรมาส 3 ตัวเลขยอดขายอยู่ในทิศทางที่ปรับลดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันที่ลดลงจากไตรมาสที่ 2 จาก 9% เหลือ 3.5% สะท้อนถึงกำลังซื้อในระดับผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ำ อีกทั้งกลุ่มเกษตรกร ที่ลดการจับจ่ายและระวังรายจ่ายอย่างชัดเจน ยอดขายในหมวดสินค้าไม่คงทนเป็นยอดขายที่ใหญ่มากในอุตสาหกรรม คิดเป็น 55-60% ของยอดขายค้าส่งค้าปลีกทั้งประเทศ

การบริโภคที่หดตัวอย่างรุนแรง อาจเป็นไปได้ 2 ทางคือ รายได้ที่ลดลงจากราคาพืชผลที่ตกต่ำ และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าต่างๆที่สูงขึ้น โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ หรือประมาณ 60% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐควรหามาตรการมาช่วยลดค่าครองชีพครัวเรือนให้ลดลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนยอดขายหมวดสินค้ากึ่งคงทน เช่น เสื้อผ้าชะลอลงจาก 7.5% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 5% ในไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ซึ่งมีรายได้ปานกลางถึงสูง ยังมีกำลังซื้ออยู่แต่อาจระมัดระวังการจับจ่าย อีกทั้งบรรยากาศการเมืองที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้การจับจ่ายของผู้บริโภคลดลง

โดยสรุปตัวเลขดัชนีสมาคมผู้ค้าปลีกจากที่คาดการณ์เมื่อต้นปี 2556 ว่าเติบโต 12% และปรับตัวลงมาที่ 9% ในไตรมาสที่ 2 หลังจากนั้นชะลอตัวอย่างแผ่วๆ ลงมาอยู่ที่ 7.5%ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับภาพรวมเศรษฐกิจประเทศที่คาดการณ์การเติบโตที่ 5.6% แต่ปรับตัวลดลงมาที่ 3.5%

ในส่วนของการลงทุนภาครัฐมีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยยอดการเบิกจ่ายสะสมอยู่ที่ราว 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 90.5% ของงบประมาณประจำปีทั้งหมด นอกจากนี้งบเบิกจ่ายการลงทุนตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 2.8 แสนล้านบาท คิดเป็น 68% ซึ่งต่ำกว่าการเบิกจ่ายที่ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างมากส่งผลให้เงินลงทุนจากภาครัฐเข้าสู่ระบบค่อนข้างน้อย

สำหรับประมาณการการเติบโตปี 2557 คาดขยายตัวได้ 9% เทียบเท่าการขยายตัวในปี 2556 หากไม่มีความเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจโลก อุบัติภัยขนาดใหญ่ เชื่อว่าจะเติบโตได้ตามคาดการณ์

จากประมาณการปี 2557 ที่สมาคมฯ คาดหมายเป้าการเติบโตใกล้เคียงกับการขยายตัวตลอดปี 2556 นั้นสมาคมฯจึงเสนอแนะให้ภาครัฐสนับสนุนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่นเดียวกับในปี 2556 และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีคือรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ช่วยให้เกิดบรรยากาศในการจับจ่ายกลับมาเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงสุดท้าย รัฐบาลต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการตรึงราคาสินค้าที่จำเป็น กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ค้าปลีกไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

 

 
อัพเดทข่าวประจำวัน

ซีอาร์ซีจัดทัพบุก"ฟู้ดรีเทล"เต็มสูบ โละท็อปส์เดลี่ไซซ์เล็ก-อัพเกรดแฟมิลี่มาร์ทสู้ศึก article
"ค้าปลีก"มองข้ามชอตเดือนสุดท้าย ระดมทุนเปิดสาขาใหม่-อัดแคมเปญปลุกมู้ดปีหน้า article
ผลวิจัยเผยซองบุหรี่แบบเรียบในออสเตรเลียทำร้านค้ากระทบหนัก ดันบุหรี่เถื่อนโต article
พาณิชย์ไฟเขียวต่างชาติอีก 35 ราย ทำธุรกิจในไทย article
ทุ่ม2หมื่นล้านปั้นเอ็มโพเรียม แหล่งช็อปปิ้งหรูเทียบโซโห-ออร์ชาร์ด article
ฝ่าทางออกเศรษฐกิจไทยปี"57 มุมมองเอกชนยามการเมืองตกเหว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ดีที่สุด article
พาณิชย์คุมเข้มจานด่วนขึ้นราคา ป้องซ้ำเติมช่วงชุมนุม-ศก.ชะลอ สภาหอฯโละสต๊อกขายสินค้าถูก article
"เซ็นทรัล"รับมือแผนสั้น-ยาว หลังม็อบดึง"มู้ด"นักช็อปชะงัก article
พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ article
การเมืองร้อนทุบศก.ความเชื่อมั่นกระเจิง เอกชนวอนยุติความขัดแย้ง article
"นิสชิน"ทุ่ม1.2พันล.ตั้งโรงงานใหม่ ผลิตบะหมี่เพิ่ม4เท่ารับดีมานด์ตลาดอาเซียนทะลัก article
พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.ยกเลิกภาษีนำเข้า-โควตาให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเกือบ 7 พันรายการ article
คาโอกวาดยอดขายเกินเป้า article
พีพีเอ็ม แกะกล่อง'เดอะ ศาลายา' article
กูร์เม่ต์ฯ ผนึก โฮม เฟรช มาร์ท สวยหัวจรดเท้าปั๊มยอดปลายปี article
สศช.ตอก 4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจ article
อ่วม! 'พาณิชย์' เล็งไฟเขียวขึ้นราคาอาหารจานด่วน article
“เต้น” เสนอ รมว.พาณิชย์ ตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าช่วงม็อบ กปปส.ปิดกรุง article
เตือนครีมทาผิวขาว พบสารสเตียรอยด์-วัตถุกันเสีย อันตรายต่อผิวหนัง article
โยธาฯคัดผังเมืองนำร่อง15จังหวัด ต้นแบบพัฒนาพื้นที่รับเมกะโปรเจ็กต์ทะลุเออีซี article
เดอะมอลล์ ก้าวต่อไปต้องไม่ธรรมดา ทีมใหม่-เลือดใหม่ เขย่าปรากฏการณ์ค้าปลีก article
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ article
จานด่วนขึ้น5-10บาท ขู่งัดกฎหมายคุมราคา article
ราคาที่ดินปรับขึ้นต่ำสุดรอบ 5 ปี จังหวัดชายแดนเพิ่มต่อเนื่องรับเออีซี article
บิ๊กแบรนด์แห่ปักธงหนองคาย ดักกำลังซื้อลูกค้าไทย-ลาว รับเปิดอาเซียน article
กม.ใหม่ US.ความปลอดภัยอาหาร คุมเข้ม "ซัพพลายเชน" ผู้ผลิตร้องบทลงโทษหนักเกิน article
"สตาร์บัคส์" พลิกแผน เพิ่มกิมมิกดึงลูกค้า สู้กระแส "ช็อปออนไลน์" article
ผลผลิตน้ำตาลปี 57 ดีเกินคาด article
วาโก้โอดการเมืองฉุดยอดขายทรุด article
ผู้ค้าราชประสงค์วางมาตรการ รปภ.-จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย article
เปิดโพย 30 จังหวัดน่าลงทุนปี 2557 รับคลื่นธุรกิจ "อสังหาฯ-ค้าปลีก" บูม article
"แม็ค" เดินเกม "ยีนส์ ฟอร์ เอเชีย" แตกเซ็กเมนต์...แตกไลน์บุกไทย-เทศ article
ค้าปลีก-สินค้าฝ่าม็อบแห่ปลุกยอด"ตรุษจีน" article
แพ็กเกจใหม่ ยอดขายเพิ่ม article
แนวโน้มคอมมูนิตี้มอลล์แรงไม่หยุด “คอลลิเออร์ส”ชี้กทม.รอบนอกบูม article
3 ห้างในเครือสยามพิวรรธน์ จับมืออัดโปรโมชั่นตรุษจีน article
พาณิชย์ ชี้ราคาหมูช่วงตรุษจีนสูงขึ้น วอนผู้ประกอบการคุมราคา articleCopyright © 2014 All Rights Reserved.