dot dot
dot

dot


การเมืองร้อนทุบศก.ความเชื่อมั่นกระเจิง เอกชนวอนยุติความขัดแย้ง article

แนวหน้า

3  ธันวาคม  2556

การเมืองร้อนทุบศก.ความเชื่อมั่นกระเจิง เอกชนวอนยุติความขัดแย้ง

     สถาบันเอกชน 7 แห่ง แถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจา ยุติความขัดแย้ง สร้างความเสียหายให้กับประเทศ หวั่นไทยกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว หรืออนาธิปไตย พร้อมเสนอเป็นตัวกลางเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา ด้าน “จรัมพร” ชี้นักลงทุนผวาขายหุ้นทิ้ง ทำให้เงินไหลออกแล้วกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท

     นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าไทยและหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันหรือ กกร. ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) และสมาคมธนาคารไทยว่าครั้งนี้ได้เชิญภาคเอกชนที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

     โดยการประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่เกิดความไม่สงบส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และความเชื่อมั่นในหลายภาคส่วนทั้งการค้า อุตสาหกรรม การบริโภค การท่องเที่ยว และการลงทุนของประเทศ ภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งและการกระทำที่นำไปสู่อุบัติการณ์ที่ร้ายแรง ซึ่งบัดนี้ได้ทำความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ และอาจจะลุกลามโดยไม่มีข้อยุติ

     ทั้งนี้จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของภาคเอกชน ได้ข้อสรุปร่วมกัน 4 ข้อดังนี้ 

     1.ภาคเอกชนพร้อมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย โดยยึดถือหลักการของกฎหมาย ความถูกต้องชอบธรรม ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยจะร่วมกับสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

     2.ปัญหาขัดแย้งควรแก้ไขด้วยการเจรจา ไม่ใช้ความรุนแรงหรือการกระทำที่ไม่เคารพกฎหมายและกติกาประชาธิปไตย ทั้งนี้ ภาคเอกชน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่ทุกๆ ฝ่าย ที่ได้ริเริ่มให้มีการเจรจากันแล้ว และยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทุกทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศอันเป็นที่รักของเรา

     3.การแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นสิทธิอันชอบธรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนไม่เห็นด้วยกับกระบวนการที่ทำให้เกิดความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของชาติ และเห็นว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองโดยตั้งเงื่อนไขจะนำไปสู่การสูญเสีย ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย และเสียเลือดเนื้อ จะถูกจดจำและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์

     4.ภาคเอกชน เห็นว่าหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่สันติ คือการทำตามกติกาโดยหาทางออกในวิถีประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปในลักษณะเดิมภายหลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้มีการเจรจาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มีข้อยุติเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยมีผู้แทนองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของทุกๆ ฝ่าย ร่วมในการเจรจาประเด็นต่างๆ

     “ภาคเอกชน ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลภัยและความแตกแยกที่จะมีต่อประเทศชาติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และภาวะจิตใจ ตลอดจนภาพพจน์ ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสังคมโลกหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อยู่อย่างยืดเยื้อ ก็จะทำให้ประเทศไทยถูกจัดเป็น “Failed State” (รัฐที่ล้มเหลว) และ/หรือ “อนาธิปไตย” ภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกลุ่มผู้ชุมนุม โปรดหาทางออกให้กับประเทศของเราอย่างสันติวิธีโดยเร็ว และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีเหตุการณ์เสียเลือดเนื้อเช่นนี้อีก อันจะนำความเสียใจอย่างยิ่งมาสู่ประชาชนคนไทย” นายอิสระกล่าว

     นายอิสระกล่าวว่า ในอนาคตคงต้องมีการเลือกตั้ง ดังนั้น ก่อนจะมีการเลือกตั้งเห็นควรให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งเจรจาหาข้อยุติ

     ในเบื้องต้น เพื่อไม่ให้การเมืองกลับมาซ้ำรอยเดิมอีก และประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนการพบปะกันระหว่างนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. กับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถือเป็นเรื่องน่าดีใจที่มีการเริ่มต้นคุยกัน อย่างไรก็ตาม กกร.พร้อมเสนอตัวเป็นคนกลางในการเจรจาแก้ปัญหาของทั้งสองฝ่าย หากเห็นว่า กกร. เป็นประโยชน์

     นายชาติศิริ โสภณพนิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 2.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์เริ่มปรับลดดอกเบี้ยลงตาม สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังประสบปัญหาโดยมีผลสืบเนื่องมาจากความวุ่นวายทางการเมือง

     นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสอท. กล่าวว่าการค้าขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ซึ่งเป็นฤดูการค้าขายที่ดีกลับถูกสั่นคลอนไปด้วยปัญหาการเมือง ตอนนี้นักลงทุนเริ่มวิตกกับปัญหาการเมืองมากขึ้น บรรยากาศความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจถดถอย คำสั่งซื้อสินค้าชะลอตัวลง โดยมองว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงไตรมาสแรกของปี 2557 ได้ และนักลงทุนรายใหม่ที่กำลังมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางการค้าภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)อาจชะลอการลงทุนหรือหันไปลงทุนยังประเทศอื่นแทน สร้างความเสียหายต่อไทยอย่าง

     นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯกล่าวว่า หากประเมินผลกระทบเงินไหลออกตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมจนถึงปัจจุบันซึ่งมีการชุมนุมเกิดขึ้น พบว่ามีเงินไหลออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท หากรุนแรงมากสถานการณ์เงินไหลออกดังกล่าวก็จะยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

     นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยยังปรับตัวลดลงต่อ เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลต่อสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่คลี่คลาย และเกิดการชุมนุมวุ่นวายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวลดลงมาแล้ว 100 จุด นับตั้งแต่เกิดการชุมนุมทางการเมือง โดยนักลงทุนต่างชาติยังเทขายออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยง

 

 
อัพเดทข่าวประจำวัน

บริโภคชะลอตัวฉุดธุรกิจค้าปลีกเฉา วอนรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น หวังเพิ่มยอดจับจ่ายโค้งสุดท้าย article
ซีอาร์ซีจัดทัพบุก"ฟู้ดรีเทล"เต็มสูบ โละท็อปส์เดลี่ไซซ์เล็ก-อัพเกรดแฟมิลี่มาร์ทสู้ศึก article
"ค้าปลีก"มองข้ามชอตเดือนสุดท้าย ระดมทุนเปิดสาขาใหม่-อัดแคมเปญปลุกมู้ดปีหน้า article
ผลวิจัยเผยซองบุหรี่แบบเรียบในออสเตรเลียทำร้านค้ากระทบหนัก ดันบุหรี่เถื่อนโต article
พาณิชย์ไฟเขียวต่างชาติอีก 35 ราย ทำธุรกิจในไทย article
ทุ่ม2หมื่นล้านปั้นเอ็มโพเรียม แหล่งช็อปปิ้งหรูเทียบโซโห-ออร์ชาร์ด article
ฝ่าทางออกเศรษฐกิจไทยปี"57 มุมมองเอกชนยามการเมืองตกเหว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ดีที่สุด article
พาณิชย์คุมเข้มจานด่วนขึ้นราคา ป้องซ้ำเติมช่วงชุมนุม-ศก.ชะลอ สภาหอฯโละสต๊อกขายสินค้าถูก article
"เซ็นทรัล"รับมือแผนสั้น-ยาว หลังม็อบดึง"มู้ด"นักช็อปชะงัก article
พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ article
"นิสชิน"ทุ่ม1.2พันล.ตั้งโรงงานใหม่ ผลิตบะหมี่เพิ่ม4เท่ารับดีมานด์ตลาดอาเซียนทะลัก article
พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.ยกเลิกภาษีนำเข้า-โควตาให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเกือบ 7 พันรายการ article
คาโอกวาดยอดขายเกินเป้า article
พีพีเอ็ม แกะกล่อง'เดอะ ศาลายา' article
กูร์เม่ต์ฯ ผนึก โฮม เฟรช มาร์ท สวยหัวจรดเท้าปั๊มยอดปลายปี article
สศช.ตอก 4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจ article
อ่วม! 'พาณิชย์' เล็งไฟเขียวขึ้นราคาอาหารจานด่วน article
“เต้น” เสนอ รมว.พาณิชย์ ตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าช่วงม็อบ กปปส.ปิดกรุง article
เตือนครีมทาผิวขาว พบสารสเตียรอยด์-วัตถุกันเสีย อันตรายต่อผิวหนัง article
โยธาฯคัดผังเมืองนำร่อง15จังหวัด ต้นแบบพัฒนาพื้นที่รับเมกะโปรเจ็กต์ทะลุเออีซี article
เดอะมอลล์ ก้าวต่อไปต้องไม่ธรรมดา ทีมใหม่-เลือดใหม่ เขย่าปรากฏการณ์ค้าปลีก article
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ article
จานด่วนขึ้น5-10บาท ขู่งัดกฎหมายคุมราคา article
ราคาที่ดินปรับขึ้นต่ำสุดรอบ 5 ปี จังหวัดชายแดนเพิ่มต่อเนื่องรับเออีซี article
บิ๊กแบรนด์แห่ปักธงหนองคาย ดักกำลังซื้อลูกค้าไทย-ลาว รับเปิดอาเซียน article
กม.ใหม่ US.ความปลอดภัยอาหาร คุมเข้ม "ซัพพลายเชน" ผู้ผลิตร้องบทลงโทษหนักเกิน article
"สตาร์บัคส์" พลิกแผน เพิ่มกิมมิกดึงลูกค้า สู้กระแส "ช็อปออนไลน์" article
ผลผลิตน้ำตาลปี 57 ดีเกินคาด article
วาโก้โอดการเมืองฉุดยอดขายทรุด article
ผู้ค้าราชประสงค์วางมาตรการ รปภ.-จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย article
เปิดโพย 30 จังหวัดน่าลงทุนปี 2557 รับคลื่นธุรกิจ "อสังหาฯ-ค้าปลีก" บูม article
"แม็ค" เดินเกม "ยีนส์ ฟอร์ เอเชีย" แตกเซ็กเมนต์...แตกไลน์บุกไทย-เทศ article
ค้าปลีก-สินค้าฝ่าม็อบแห่ปลุกยอด"ตรุษจีน" article
แพ็กเกจใหม่ ยอดขายเพิ่ม article
แนวโน้มคอมมูนิตี้มอลล์แรงไม่หยุด “คอลลิเออร์ส”ชี้กทม.รอบนอกบูม article
3 ห้างในเครือสยามพิวรรธน์ จับมืออัดโปรโมชั่นตรุษจีน article
พาณิชย์ ชี้ราคาหมูช่วงตรุษจีนสูงขึ้น วอนผู้ประกอบการคุมราคา articleCopyright © 2014 All Rights Reserved.