dot dot
dot

dot


กม.ใหม่ US.ความปลอดภัยอาหาร คุมเข้ม "ซัพพลายเชน" ผู้ผลิตร้องบทลงโทษหนักเกิน article

ประชาชาติธุรกิจ

29  มกราคม  2557, 10.20 น.

กม.ใหม่ US.ความปลอดภัยอาหาร คุมเข้ม "ซัพพลายเชน" ผู้ผลิตร้องบทลงโทษหนักเกิน

ผงะสหรัฐเตรียมคลอด กม.อาหารปลอดภัย FSMA บี้ซัพพลายเออร์อาหารทุกรายการไปตลาดสหรัฐต้องแจงข้อมูลการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทาน หวั่นกระทบมูลค่าส่งออกอาหารสูญกว่าแสนล้าน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐ หรือ USFDA ได้เปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ ว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารของสหรัฐ (Food Safty Modernization ACT : FSMA) ได้แก่ 1) Foreign Supplier Verification Programe และ 2) Accreditation of Third-Party Auditors หมายถึงการบังคับให้ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สินค้าอาหารไปยังตลาดสหรัฐจะต้องขึ้นทะเบียนหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตจึงจะส่งออกได้และที่สำคัญต้องมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ โดยสหรัฐกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นใน 120 วัน หรือภายในเดือน ก.พ.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งภาคเอกชนเพื่อให้ความเห็นภายใน 27 ม.ค.นี้ แต่ในส่วนของกรมกำลังวิเคราะห์เชิงลึกต่อไปว่า การปรับกฎหมายนี้ถือเป็นมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีหรือไม่ หากเป็นมาตรการทางการค้าก็จำเป็นต้องยื่นขอหารือตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ไทยได้รับ 

รายงานข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่า สหรัฐเป็นตลาดส่งออกสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของการส่งออกไทย โดยยอดส่งออก 11 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ย.) 2556 มีมูลค่า 6.36 แสนล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ 20 รายการแรกจัดเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารที่สำคัญ ๆ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 33,000 ล้านบาท ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 15,000 ล้านบาท ข้าว 12,000 ล้านบาท กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 10,000 ล้านบาท เป็นต้น 

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ประกาศนี้เป็นการขยายผลการบังคับใช้ให้ครอบคลุมสินค้าอาหารทุกรายการ และใช้กับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งรายใหญ่-รายเล็ก จากเดิมที่มีกฎหมายฉบับนี้มานานกว่า 10-15 ปีแล้ว แต่ใช้บังคับสินค้าบางรายการ เช่น กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง ต้องผ่านมาตรฐานสากล เช่น HACCP ระบบ GMP หรือระบบ GAP เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากปลายน้ำไปที่ต้นน้ำได้ ป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism)

"หลังจากรับฟังความเห็นแล้วน่าจะมีเวลาปรับตัวอีกประมาณ 1 ปี แต่สหรัฐคงใช้แน่ ไม่มีทางจะผ่อนผัน ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวคือ ผู้ประกอบการรายเล็กจะปรับตัวทันไหม หากปรับตัวได้จะสามารถรักษาการส่งออกไปสหรัฐได้ คิดเป็นมูลค่ามหาศาล แต่จะอ้างว่าทำไม่ได้ ไม่ได้ เพราะกลุ่มกุ้งแช่แข็ง กับน้ำผลไม้เขาทำได้อยู่แล้ว อย่างกุ้งส่งออกไปสหรัฐประมาณ 40-50% มีมาตรฐานสากลหมด"

นายไพบูลย์กล่าวว่า เดิมสหรัฐจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ แต่เมื่อขยายผลไปยังกลุ่มอาหารทุกชนิด ก็อาจจะเปลี่ยนระบบให้มีหน่วยงานกลางที่รับจดทะเบียนผู้ประกอบการ อาจจะทำให้มีต้นทุนมากขึ้น แต่หากสหรัฐสุ่มตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมปนที่เป็นอันตรายต่อประชาชนของสหรัฐก็จะพิจารณาตีกลับสินค้าหรือทำลายทิ้งซึ่งก็จะเป็นต้นทุนของเรา อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลสามารถเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกหรือ ทีพีพีได้ ก็มีโอกาสที่ทั้งไทยจะขอให้สหรัฐจัดทำความร่วมมือในการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งสองประเทศด้วย 

ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเปิดเผยว่า ทางสมาคมได้มอบให้ทางทนายพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่ดังกล่าวนี้ โดยเห็นว่า USFDA น่าจะมีวัตถุประสงค์ในการออกร่างกฎหมาย เพราะต้องการบังคับให้โรงงานอาหารทุกประเภทต้องขึ้นทะเบียน จากที่ปัจจุบันบังคับเฉพาะโรงงานที่ผลิตอาหารกระป๋อง

พร้อมเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมตัวแทนผู้ส่งออกอาหาร(Food Agent) จะต้องมีตัวตนอยู่จริงในสหรัฐ อเมริกาเพราะหากเกิดเหตุอันตรายต่อผู้บริโภคจะถือว่าเป็นความผิดโดยเจตนา ซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่หนัก และรุนแรงจะไม่ถือว่าเป็นเพียงความประมาทหรือละเลย

"ตรงนี้ต้องระวังตัวกันให้มากหน่อย คล้าย ๆ กับว่า สุนัขบ้านเราออกไปกัดเพื่อนบ้าน แทนที่เจ้าของสุนัขจะมีความผิดฐานประมาท ไม่ดูแล ปล่อยให้สุนัขไปกัดคนอื่น เปลี่ยนเป็นเจตนาเลี้ยงสุนัขไว้กัดชาวบ้าน ดังนั้นหากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสินค้าของบริษัทใด ผู้ผลิตสินค้าจะได้รับข้อหาเจตนาทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคสินค้านั้น ๆ คงหนียากกว่าโทษที่ประมาท ละเลย แต่ผู้ส่งออกที่เคยส่งไปตลาดสหรัฐอยู่แล้ว แทบไม่มีผลกระทบอะไร เพียงแต่เจ้าของโรงงานต้องเพิ่มความเข้มงวด เพื่อควบคุมคนทำวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่การผลิต ใครส่งออก คนนั้นต้องรับผิดชอบ จะผลักภาระให้คนอื่นต่อไม่ได้ ความจริงถือว่าเอาเปรียบมาก เป็นการวางอำนาจนอกอาณาเขตแบบนักเลงโต"

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทยกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย FSMA จากสมาชิก เพื่อส่งต่อข้อคิดเห็นต่าง ๆ กลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางหอการค้ามีหน้าที่คอยติดตามข่าวสารและประสานไปยังสมาชิกผู้ส่งออกเตรียมรับมือกับกฎระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

 

 
อัพเดทข่าวประจำวัน

บริโภคชะลอตัวฉุดธุรกิจค้าปลีกเฉา วอนรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น หวังเพิ่มยอดจับจ่ายโค้งสุดท้าย article
ซีอาร์ซีจัดทัพบุก"ฟู้ดรีเทล"เต็มสูบ โละท็อปส์เดลี่ไซซ์เล็ก-อัพเกรดแฟมิลี่มาร์ทสู้ศึก article
"ค้าปลีก"มองข้ามชอตเดือนสุดท้าย ระดมทุนเปิดสาขาใหม่-อัดแคมเปญปลุกมู้ดปีหน้า article
ผลวิจัยเผยซองบุหรี่แบบเรียบในออสเตรเลียทำร้านค้ากระทบหนัก ดันบุหรี่เถื่อนโต article
พาณิชย์ไฟเขียวต่างชาติอีก 35 ราย ทำธุรกิจในไทย article
ทุ่ม2หมื่นล้านปั้นเอ็มโพเรียม แหล่งช็อปปิ้งหรูเทียบโซโห-ออร์ชาร์ด article
ฝ่าทางออกเศรษฐกิจไทยปี"57 มุมมองเอกชนยามการเมืองตกเหว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ดีที่สุด article
พาณิชย์คุมเข้มจานด่วนขึ้นราคา ป้องซ้ำเติมช่วงชุมนุม-ศก.ชะลอ สภาหอฯโละสต๊อกขายสินค้าถูก article
"เซ็นทรัล"รับมือแผนสั้น-ยาว หลังม็อบดึง"มู้ด"นักช็อปชะงัก article
พฤติกรรมการช็อปออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ article
การเมืองร้อนทุบศก.ความเชื่อมั่นกระเจิง เอกชนวอนยุติความขัดแย้ง article
"นิสชิน"ทุ่ม1.2พันล.ตั้งโรงงานใหม่ ผลิตบะหมี่เพิ่ม4เท่ารับดีมานด์ตลาดอาเซียนทะลัก article
พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.ยกเลิกภาษีนำเข้า-โควตาให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเกือบ 7 พันรายการ article
คาโอกวาดยอดขายเกินเป้า article
พีพีเอ็ม แกะกล่อง'เดอะ ศาลายา' article
กูร์เม่ต์ฯ ผนึก โฮม เฟรช มาร์ท สวยหัวจรดเท้าปั๊มยอดปลายปี article
สศช.ตอก 4 ประเด็นฟื้นเศรษฐกิจ article
อ่วม! 'พาณิชย์' เล็งไฟเขียวขึ้นราคาอาหารจานด่วน article
“เต้น” เสนอ รมว.พาณิชย์ ตั้งวอร์รูมดูแลสินค้าช่วงม็อบ กปปส.ปิดกรุง article
เตือนครีมทาผิวขาว พบสารสเตียรอยด์-วัตถุกันเสีย อันตรายต่อผิวหนัง article
โยธาฯคัดผังเมืองนำร่อง15จังหวัด ต้นแบบพัฒนาพื้นที่รับเมกะโปรเจ็กต์ทะลุเออีซี article
เดอะมอลล์ ก้าวต่อไปต้องไม่ธรรมดา ทีมใหม่-เลือดใหม่ เขย่าปรากฏการณ์ค้าปลีก article
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ article
จานด่วนขึ้น5-10บาท ขู่งัดกฎหมายคุมราคา article
ราคาที่ดินปรับขึ้นต่ำสุดรอบ 5 ปี จังหวัดชายแดนเพิ่มต่อเนื่องรับเออีซี article
บิ๊กแบรนด์แห่ปักธงหนองคาย ดักกำลังซื้อลูกค้าไทย-ลาว รับเปิดอาเซียน article
"สตาร์บัคส์" พลิกแผน เพิ่มกิมมิกดึงลูกค้า สู้กระแส "ช็อปออนไลน์" article
ผลผลิตน้ำตาลปี 57 ดีเกินคาด article
วาโก้โอดการเมืองฉุดยอดขายทรุด article
ผู้ค้าราชประสงค์วางมาตรการ รปภ.-จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย article
เปิดโพย 30 จังหวัดน่าลงทุนปี 2557 รับคลื่นธุรกิจ "อสังหาฯ-ค้าปลีก" บูม article
"แม็ค" เดินเกม "ยีนส์ ฟอร์ เอเชีย" แตกเซ็กเมนต์...แตกไลน์บุกไทย-เทศ article
ค้าปลีก-สินค้าฝ่าม็อบแห่ปลุกยอด"ตรุษจีน" article
แพ็กเกจใหม่ ยอดขายเพิ่ม article
แนวโน้มคอมมูนิตี้มอลล์แรงไม่หยุด “คอลลิเออร์ส”ชี้กทม.รอบนอกบูม article
3 ห้างในเครือสยามพิวรรธน์ จับมืออัดโปรโมชั่นตรุษจีน article
พาณิชย์ ชี้ราคาหมูช่วงตรุษจีนสูงขึ้น วอนผู้ประกอบการคุมราคา articleCopyright © 2014 All Rights Reserved.