ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
Facebook 
 
  • สมาคมผู้ค้าปลีกไทยถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2522 จากความร่วมแรงร่วมใจของผู้ประกอบธุรกิจด้านค้าปลีก เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกัน เป็นที่ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะนำไปสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีก ของประเทศ  โดยในระยะแรกการรวมตัวกันมีลักษณะไม่เป็นทางการใช้ชื่อว่า “ชมรมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า”
  •  ต่อมาเมื่อธุรกิจค้าปลีกเติบโตขึ้น จึงได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมฯอย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่า “สมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อสมาคมฯเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ “สมาคมผู้ค้าปลีกไทย” ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2534 
  •  ปัจจุบัน สมาคมฯเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย  ECR Thailand และ สมาพันธ์ผู้ค้าปลีกแห่งเอเซีย (Federation of Asian Pacific Retailers’ Association / FAPRA)
  • อนึ่งในปี พศ. 2564 นี้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายสมาชิก ให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากธุรกิจค้าปลีก เพื่อตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเพิ่มธุรกิจการค้าปลีกและบริการ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม F&B Service Retailers และรวมถึงธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ได้ด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจมาร่วมกันในกิจกรรมและอีเว้นท์ต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนสมาคมฯ ให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐและองค์กรการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

 


TRA CONFERENCE 2023 โครงการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2/2566

การค้ายุค Post Modern Trade ไม่ใช่แค่... ค้าปลีกแบบ “ออฟไลน์” และ “ออนไลน์” หรือ Omni Channel แต่ต้องเป็นการค้าปลีก ที่ต้องฉีกกฎ!!!!!

 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30-14.30 น.

Main Stage , Hall 1 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://bit.ly/3Kphz9J หรือสแกน QR Code เท่านั้น

********************************


Singapore Franchising and Licensing Asia 2023

franchiselicenseasia.com


Franchising & Licensing Asia (FLAsia)

bit.ly/3zYhm9e

More »
ดัชนีความเชื่อมั่น เดือนกันยายน 2564

ดัชนีความเชื่อมั่น เดือนพฤษภาคม 2564
ดัชนีความเชื่อมั่น เดือนเมษายน 2564
ดัชนีความเชื่อมั่น เดือนเมษายน 2564
ดัชนีความเชื่อมั่น เดือนมีนาคม 2564
ดัชนีความเชื่อมั่น เดือนมีนาคม 2564

ดัชนีค้าปลีก กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมของสมาคมฯปี 2563

กรมอนามัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของสถานบริการ ร่วมประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID (TSC)

 ตั้งการ์ดให้มั่น ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ


New Normal Retailer

ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฯ ปี 2564

ลงทะเบียน ผู้ที่ยังมิได้รับการอบรม ผู้สัมผัสอาหาร ด่วน

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

►  foodhandler.anamai.moph.go.th/

 

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

►  sites.google.com/ovec.moe.go.th/food-safety/home


ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ONLINE เริ่ม 7 ธ.ค. 63

►  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911027


เคาะ “ช้อปดีมีคืน” กระตุ้นเศรษฐกิจ 1.1 แสนล้าน ดัน GDP 0.30 %

 https://www.prachachat.net/economy/news-536081

More »
Copyright © 2014 All Rights Reserved.