ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook


ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563

 รายงานผลการเข้าพบหารือ รมต กระทรวงแรงงาน และคณะ

ปลัดกระทรวง และอธิบดีฯต่างๆ เมื่อวันที่ 13.3.2563 เวลา 10:50-12:00

1.       การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว (มีแนวโน้มต้องใช้แรงงานประเภทนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากแรงงานคนไทยขาดแคลน)

2.       สามารถจ้างพนักงาน  Part- Time, นักเรียนทวิภาคี, แรงงานทั่วไป แบบยึดหยุ่นรายชั่วโมง

3.       มาตรการช่วยบุคคล ว่างงาน /ถูกเลิกจ้าง

4.       การจ้างยุวแรงงาน

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม จากสมาคมฯ  1. คุณคมสัน ขวัญใจธัญญา , 2. คุณสลิลลา สีหพันธุ์, 3. คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล  CRG. 4. คุณปฐมา ระวังภัย อัมพวา Siam Makro, 5. คุณโยธิน และ คุณชัญญา 6. คุณพัฒนา และคุณนิภาพร  

 ประเด็นเพื่อหารือ

ผช. รมต ขอให้เสนอเรื่องที่กระทรวงสามารถทำได้เองภายใน ในระยะสั้นและเป็นประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และเกิดอิมแพ็คต่อสังคม

1.    สมาคมฯ ได้เสนอให้พิจารณา แก้ไขให้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งแรงงานได้แบบชั่วคราว Part-Time รายชั่วโมงได้  โดยกระทรวงฯจะนำไปพิจารณาให้ สามารถเรียกอาชีพนี้ เป็น multiple job และใน 1 คน สามารถมีรายได้ๆ มากกว่า 1 แหล่ง โดยอาศัย IT database ในการบริหาร ทั้งสำหรับ ระบบนายจ้างที่มากกว่า 1 นายจ้าง ต่อผู้ถูกจ้างและ ผู้ถูกว่าจ้าง มากกว่า 1 นายจ้างได้ และระบบสามารถติดตาม การทำงานและการให้ค่าตอบแทนได้ด้วย   ทั้งนี้ สมาคมฯใคร่ขอให้มีการดำเนินการโดยเร็ว อาจอนุญาตเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการทดลอง ทั้งนี้ ผลประโยชน์จะเกิดการจ้างงานเพิ่มจากเดิมที่ผู้ประกอบการจ้างไม่ได้ สามารถจ้างผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ต่างๆได้  โดย อธิบายงาน ที่สามารถทำได้  เช่น การบรรจุ จัดแพค  จัดเตรียม สินค้าหรืออาหาร ในช่วงเวลาเช้า 7:00-9:00 ก่อนจัดส่ง หรือ การทำงานในร้านอาหารในเวลาที่มีลูกค้าพีค  เช่นช่วงเที่ยง หรือช่วงเย็นหลังเลิกงาน 17:30-20:30

2.    การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการ เนื่องด้วย พรบ. การจ้างงานคนพิการ

a.     เมื่อคนพิการลาออก และหาทดแทนยากและใช้เวลา  จึงต้องการขอให้ขยายช่วงจำนวนวัน (จากเดิมต้องหาทดแทนให้ได้ภายใน 45 วัน) ขยายเวลาเป็น 90 วัน เพื่อมีเวลาที่สามารถจัดหาได้จริง   ตาม .33

b.    กรณี หาทดแทนไม่ได้ ทำให้ต้องนำส่งเงิน ตาม .34 ขอให้ลดหย่อนค่าส่งเงิน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการด้วย

c.     อธิบดีแจ้งว่า ในกรณี หากต้องมีการพิจารณาในข้อกฎหมาย ขอให้นำเรื่องเข้า คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ที่มีท่านปลัดฯเป็นประธาน  ในส่วนที่เราขอให้พิจารณาเปลี่ยนสัดส่วน จำนวนคนพิการ ต่อคนปรกติ  และประเด็นเรื่องขอให้แก้กฎหมาย เปิดให้ ค่าจ้างสามารถผันแปรเป็นการคำนวณโควต้า ขอนำไปพิจารณาหารือต่อไป

3.     การจ้างงานผู้สูงอายุ  ทางสมาคมฯขอให้พิจารณา

a.      แก้ไข ให้ผู้สูงอายุ อายุ เริ่มตั้งแต่ 55

b.    ข้อประเด็นที่ต้องการให้สามารถหักลดหย่อนเพิ่มขึ้น กระทรวงไม่สามารถทำได้ เป็นเรื่องของ กรมสรรพากร 

c.     ขอให้จัดทำ database ภาคบังคับ ผู้สูงอายุเกิน  55  ปี  เพื่อจะได้สามารถให้นายจ้างสรรหาได้

d.    เรื่องการเข้าระบบประกันสังคมของผู้สูงอายุ  ขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบด้วย .39 สมัครใจได้

4.    การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว สมาคมฯ ขอให้พิจารณา

a.     การให้ลดอุปสรรคในการยื่นเอกสาร จัดทำ e-document และให้ เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ รับเรื่องโดยไม่ต้องมีการตีความ interpretation ไปต่างๆนาๆ

b.    งานที่ต่อไปนี้ จะหาคนไทยทำไม่ได้แล้ว  ขอให้กฎหมาย สามารถอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว ประกอบอาชีพ บริการ เพิ่มในสถานที่ ร้านอาหาร หรือฟู้ดคอร์ท โดยที่ไม่ใช่ทำการปรุงอาหาร แต่เป็นการจัดอาหาร ผัดกระเพรา ผัดอาหารในฟู้ดคอร์ท การตัดแต่งผัก แล่เนื้อ เป็นต้น โดยทางสมาคมฯจะนำเสนอ ประเภท รายละเอียดของงานที่ต้องการและจำเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวทำ ที่จะไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมาย ต่อไป

5.    การว่าจ้าง ยุวแรงงาน หรือเด็กนักเรียน ที่ทำงานชั่วคราว 1-2 เดือน นายจ้างขอให้พิจารณาลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่ต้องส่งเงินเข้า สปส เพราะต้องทำ สปส  แต่ไม่ได้ใช้ คือเสียเงินเปล่า ถ้ามิฉะนั้น สมาคมฯขอให้สามารถใช้สิทธิได้ หรือสามารถคงสภาพสิทธิประกันสังคมมีอายุต่อได้

a.     ทางอธิบดี แจ้งว่าระหว่างที่เด็กทำงานชั่วคราว สิทธิตาม สปส ก็ช่วยคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย ระหว่างการปฏิบัติ งานอยู่แล้ว เพื่อ สปส จะจ่ายแทนนายจ้างหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงนั้น ๆได้

b.    แต่สมาคมฯ ขอให้ ได้รับสิทธิในหลักประกัน 3 ข้อจาก 7 ข้อ คือ 1. เจ็บป่วย 2.ตาย  3.คลอดบุตร   ทาง สปส ตอบว่า ประกันสังคม จัดให้บริการกับผู้ประกันตน ที่มีรายได้ประจำ  และเริ่มให้บริการสำหรับอายุ 15-60 ปี และเข้าสู่ระบบการทำงานจึงจะใช้สิทธิได้ 

สรุป ขอข้อเร่งด่วน?

ในที่ประชุมจึงขอให้ดำเนินการข้อที่ 1 การจ้างแรงงานชั่วคราวแบบยืดหยุ่นได้ สำคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ  ทางคณะผู้บริหารกระทรวงขอประชุมหารือต่อ และจะเชิญสมาคมฯเข้าร่วมหารือในวาระต่อไป 
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

TRA CONFERENCE 2023 โครงการสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 2/2566
Singapore Franchising and Licensing Asia 2023
Franchising & Licensing Asia (FLAsia)
งานสัมมนา " เติมพลัง ติดปีก ค้าปลีกด้วย เทคโนโลยี AI , Data Analytics, และ METAVERSE "
ห้ามพลาด! กับ 2 หัวข้อสัมมนาจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่อัดแน่นไปด้วยสาระและเนื้อหา จากวิทยากรตัวจริงในวงการทั้งผู้บริหารและเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ที่จะมาตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ
TRA visit Huawei Customer Solution Innovation & Integration Experience Center 
แถลงข่าว Retail Slump : lose 500,000 million baht in 2020
บทความ ถอดเคล็ดวิชา CEO สู้วิกฤต
แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระ 2563-2565
วิสัยทัศน์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 2020-2022
สมาคมฯ เข้าพบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
สมาคมฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจนำเสนอวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหลังโควิด 19
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สอบ Examiner
สมาคมฯ เข้าเยี่ยม MK Restaurant Group 28.8.2020
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมหารือ ZEN corporation group PLC
งานแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ปี 2563
รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2/2563
ผูับริหารสมาคมฯ เข้าหารือธนาคารแห่งประเทศไทย
Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Prime Minister Meet with Retailers
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.