ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook


สมาคมฯ เข้าเยี่ยม MK Restaurant Group 28.8.2020

 สมาคมฯขอขอบคุณ คุณฤทธ์ ธีระโกเมน ที่ได้ให้เกียรติสละเวลาต้อนรับเพื่อหารือกับสมาคมผุ้ค้าปลีกไทย โดย ดร. ฉัตรชัย รองประธาน และที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององค์กรภายหลังวิกฤตโควิด 19  คุณฤทธิ์ ได้ให้ข้อคิด ว่าที่ MK ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างครั้งสำคัญและได้เป็นโค้ชให้กับผู้บริหารทายาท ให้สามารถรับมือกับวิกฤตได้ โดยหลังจากเปิดห้างฯได้แล้ว จำนวนลูกค้าก็ยังไม่กลับมา แต่ MK มองถึงระยะยาว ทำให้ต้องช่วยเหลือประคับประคอง Value Chain ให้สามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตได้  ขณะนี้ พวกเราอยู่ในภาวะ จำศีล อยู่ เก็บตัวมีเสบียงพอเพียง รอคอยด้วยความหวัง เพราะทุกคนได้รับผลกระทบทั่วกันหมด  นอกจากนี้ ในภาวะจำศีลนี้ ก็ต้องเร่งใช้เวลาปรับปรุง ทดลอง ระบบภายใน เหมือนการออกกำลังกายให้แข็งแรง พร้อมอยู่เสมอ และสามารถพร้อมกับการท่องเที่ยวหรือ ไลฟ์ไสตล์คน ที่เปลี่ยนไป  สรุปแล้ว สำหรับ องค์กร MK แล้วถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่เดียว 
อัพเดทข่าวล่าสุดในวงการ Lastest News

TRA visit Huawei Customer Solution Innovation & Integration Experience Center 
แถลงข่าว Retail Slump : lose 500,000 million baht in 2020
บทความ ถอดเคล็ดวิชา CEO สู้วิกฤต
แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระ 2563-2565
วิสัยทัศน์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 2020-2022
สมาคมฯ เข้าพบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
สมาคมฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจนำเสนอวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหลังโควิด 19
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่สอบ Examiner
สมาคมฯ เข้าเยี่ยมหารือ ZEN corporation group PLC
งานแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ปี 2563
รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2/2563
ผูับริหารสมาคมฯ เข้าหารือธนาคารแห่งประเทศไทย
Workshop Post Covid19 หารือทางออกเศรษฐกิจกับสภาหอการค้าไทย
สถานการณ์ค้าปลีก ช่วงวิกฤติโควิด 19
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เยี่ยมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเพื่อหารือร่วมกัน
สมาคมฯ ส่งหนังสือถึง ศบค เพื่อขอขยายเวลาปิดห้างฯเป็น 21:00 น.
คนต่างด้าวสามารถทำงานขายของหน้าร้าน
ข้อเสนอเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Prime Minister Meet with Retailers
การประชุมร่วมเพื่อกำหนดมาตรการและคู่มือป้องกัน สำหรับการผ่อนปรนในสถานการณ์โควิด 19
เสนอภาครัฐเพื่อเยียวยาผู้ค้าปลีก
Check List Risk of Covid19 แบบประเมินความพร้อมในการป้องกันในสถานประกอบการ
Guide เตรียมการเปิดห้างฯ ช่วงกึ่ง
การเตรียมพร้อมรับ เปิดห้างฯ หลัง ผ่อนคลาย Covid19
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ธปท
ข้อเสนอต่อ กระทรวงแรงงาน 13.3.2563
รัฐช่วยธุรกิจลดผลกระทบ Covid 19 ด้านภาษี และ ลดเงินส่ง สปส
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา วิกฤติ COVID-19
เรียกร้องรัฐขอมาตราการเยียวยา
ผู้ค้าปลีกเดินหน้า#งดให้ถุงพลาสติก #ลดขยะเป็นพิษ
สมาคมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ฯพณฯ รมต กระทรวงพาณิชย์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25 กค 2562
Thai Retailer Facebook LinkCopyright © 2014 All Rights Reserved.