ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
Facebook
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มกราคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : ร่วมประชุม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ
รายละเอียด:

 เพื่อร่วมในกระบวนการหารือพิจารณา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ ด้านอาหารและยา 

จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ตุลาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : TRA Golf memberships tournament 2020
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : ์Welcome New Member
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กันยายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : APRCE2019 Chong Qing China
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 0 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มิถุนายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : Executive Director Meeting Federation of Asian Retail
รายละเอียด:

 Federation of Asian Pacific Retailers .  Executive Director Meeting . 10-11/June/2019

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 เมษายน 2019
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์
รายละเอียด:

 เป็นกิจกรรมประจำปี เป็นอีกคร้ัง ที่ต้องขอขอบพระคูณ ผู้สนับสนุนหลักทุกท่าน ที่ตอบรับการสนับสนุนให้กับกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วย  และหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ อีกครั้ง เพื่อให้สมาชิกทุกๆท่านได้มีส่วนร่วม

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร Brand Building
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สัมนา Food Tecnology
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : สัมนา EMS รุ่น 26
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : Visiting Kunming with SME
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2  [ถัดไป]
Copyright © 2014 All Rights Reserved.